Σταύρος Κωνσταντάς: Οι ασφαλιστικές στη δεκαετία θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις! Bookmark and Share

 

Το όραμά τους για την ασφαλιστική αγορά του μέλλοντός μας με αφορμή τη νέα κρίσιμη δεκαετία που ανατέλλει «ξεδιπλώνουν» στο «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» (τεύχος 181, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019) οι επικεφαλής των ασφαλιστικών εταιρειών της χώρας μας. Διευθύνοντες σύμβουλοι, γενικοί διευθυντές και διευθυντές Πωλήσεων τοποθετούνται για τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο κλάδος, τις προτεραιότητες, αλλά και τα στοιχήματα των εταιρειών τους. Οι άνθρωποι της αγοράς δίνουν τον τόνο των αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και το «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» εύχεται οι προσπάθειες Πολιτείας και κλάδου να αποδώσουν καρπούς.

Η ερώτηση είναι η παρακάτω: Ποιες νομίζετε πως πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και οι προκλήσεις για την ασφαλιστική αγορά, αλλά και την εταιρεία σας; Παράλληλα, περιγράψτε μας το όραμά σας για την ασφαλιστική αγορά του μέλλοντός μας.

Δείτε τι απάντησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Σταύρος Κωνσταντάς

Οι ασφαλιστικές στη δεκαετία θα αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις!

Η παραγωγή ασφαλίστρων σε παγκόσμια κλίμακα αναμένεται να συνεχίσει να μεγεθύνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με σχετική έρευνα, παρά τα τρία συνεχόμενα χρόνια ανάπτυξης, έχει ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσει για να φτάσει ξανά στα προ κρίσης επίπεδα του 2009.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι απαιτούνται σημαντικά βήματα, τόσο από την πλευρά της ασφαλιστικής βιομηχανίας όσο και από την Πολιτεία, προκειμένου να επιτευχθεί η σχετική σύγκλιση με τους ασφαλιστικούς μέσους όρους της υπόλοιπης Ευρώπης τόσο σε επίπεδο ασφαλίστρων ως ποσοστό του ΑΕΠ όσο και σε ύψος επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Την περίοδο αυτή, πέρα από τη μακρόχρονη κρίση που βίωσε η χώρα μας, η δεκαετία που τελειώνει ανέτρεψε σχεδόν ό,τι γνωρίζαμε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά (και όχι μόνο σε αυτή)! Και επέφερε δομικές αλλαγές στα ασφαλιστικά προϊόντα, στις διαδικασίες και στις δομές των ασφαλιστικών εταιρειών. Επέφερε δομικές αλλαγές στις αντιλήψεις, στις συνήθειες και τις πρακτικές της αγοράς στο σύνολό της. Οδήγησε στη σύνταξη νέων νόμων, νέου πλαισίου εποπτείας, νέων υποχρεώσεων, νέας ψηφιακής τεχνολογίας, νέων οικονομικών και νέων γεωπολιτικών δεδομένων! Νέα δεδομένα για τους ασφαλιστές και τους αντασφαλιστές! Νέες γνώσεις και νέες συνέργειες, νέες ανάγκες των ασφαλισμένων και νέα λογική στη διαχείρισή τους.

Σε αυτό το περιβάλλον καλούμαστε όχι απλά να προσαρμοστούμε, αλλά να αναπτυχθούμε!

Παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες που βίωσε η χώρα και η ασφαλιστική αγορά, η Εθνική Ασφαλιστική κατάφερε να διαφυλάξει, αλλά και να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην αγορά, αποτελώντας διαχρονική αξία, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις αξίες του ήθους, του σεβασμού προς τους ασφαλισμένους της και την κοινωνία, την οικονομική ευρωστία, την καινοτομία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και τη σταθερότητα.

Παρά την κρίση, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ραγδαίους και αξιοθαύμαστους ρυθμούς. Τα προ φόρων κέρδη για την περίοδο 2012-2019 ανέρχονται αθροιστικά στο ποσό των €650 εκατ., γεγονός που αποδεικνύει ότι η εταιρεία, η διοίκηση, το προσωπικό και τα δίκτυα πωλήσεων έχουν εργαστεί με ιδιαίτερο ζήλο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αναβαθμίζοντας τα προϊόντα, τις οργανωτικές δομές και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Η νέα δεκαετία βρίσκει την Εθνική Ασφαλιστική δυναμικά αναπτυσσόμενη. Τα παραγωγικά αποτελέσματα του 2019 είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα και διευρύνουν κατά πολύ το μερίδιο αγοράς της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις ανάγκες των  ασφαλισμένων και πρωτοπορούν στην αγορά. Η συνεισφορά όλων των δικτύων στα θεαματικά παραγωγικά αποτελέσματα είναι εντυπωσιακή.

Στη νέα 10ετία, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις, όπως η εισβολή της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και οι λεγόμενοι αναδυόμενοι κίνδυνοι. Ταυτόχρονα, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τα συστήματα μηχανικής μάθησης θα μας δώσουν την ευκαιρία να αναλύουμε με ιδιαίτερη ταχύτητα τα δεδομένα, να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων και να προσφέρουμε λύσεις, ενώ παράλληλα θα επιβάλουν την ορθολογική και αυστηρότερη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών, ενώ η διασφάλιση των ισχυρών οικονομικών δεδομένων των ασφαλιστικών εταιρειών θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο της επιβίωσης και ανάπτυξής τους. Παράλληλα, θα κληθούμε να προσφέρουμε ασφαλιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων, για τα οποία η εκτίμηση του κινδύνου θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους ασφαλισμένους τους. Επίσης, θα κληθούμε να ασφαλίσουμε νέους καινοφανείς κινδύνους.

Τις προκλήσεις αυτές η Εθνική Ασφαλιστική προετοιμάζεται να τις αντιμετωπίσει. Οι επενδύσεις σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και προσαρμογής σε κανονιστικές απαιτήσεις θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας, καθώς και στη δημιουργία σύγχρονων καινοτόμων προϊόντων, που θα καλύψουν τις νέες αναδυόμενες ανάγκες ασφάλισης.

Η εταιρεία μας, έχοντας προβλέψει τις νέες εξελίξεις, βρίσκεται σε στάδιο στρατηγικού μετασχηματισμού τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικής λειτουργίας, με στόχο τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, και παρά τη συνεχιζόμενη διαδικασία πώλησης θα συνεχίσει να είναι πρωτοστάτης των εξελίξεων.

Τα νέα μας

Επικοινωνία

Κελεσίδης Δημήτρης, Επιθεωρητής Πωλήσεων

Εθνικής Αντιστάσεως 25-27,6ος Όροφος
Πειραιάς Τ.Κ 18531
Τηλ: 210 4140040
Φαχ:210 4140042

ea.peiraias834@insurance.nbg.gr

Social Media

Εγγραφή στο Newsletter

JoomShaper